بایگانی برچسب ها: بازی های نسل جدید

بازی هایی که امسال به دلیل کرونا به تاخیر افتادند

بازی های تاخیری 2021 به دلیل گسترش COVID-19 ، تاخیر در بازی بیشتر شیوع پیدا کرد ، زیرا استودیوها با چالش های تدارکاتی و محدودیت های کار در خانه درگیر بودند. با توجه به اینکه همه گیری هنوز بیداد می کند و هشت بازی مختلف تاخیر خورده اند ، روزهای ابتدایی سال 2021 نشان می […]
lightbox