تریلر بازی Aliens: Fireteam منتشر شد

با انتشار Aliens: Fireteam ، نیروی دریایی مستعمره دوباره به فریاد در فضا باز می گردد…