تصویر جدید از جوکر Justice League زک اسنایدر منتشر شد

جوکر زک اسنایدر تصویر جدیدی از Jared Leto در نقش جوکر فیلم زک اسنایدر در دنباله…