ایونت آخر فصل فورتنایت اینبار تک نفره خواهد بود

Epic Games جزئیات مهم و اساسی در مورد بروزرسانی فصل ۶ چپتر ۲ بازی فورتنایت را…