بسته اینترنتی رایگان برای سه دهک پایین جامعه

اینترنت رایگان برای سه دهک پایین جامعه به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، عیسی زارع‌پور، وزیر…