اینترنت اشیاء چیست؟

اینترنت اشیاء چیست؟ اینترنت اشیاء (IoT)، شبکه‌ای از اشیا متصل به اینترنت است که می‌توانند داده‌ها…