۲۵ بازی از بتسدا بروی گیم پس قرار خواهد گرفت

تعدادی از بازی‌های بتسدا از فردا بر روی گیم پس قرار خواهند گرفت و تعدادی از…

آیا کنسول گیمینگ Xbox Series X داغ می کند؟

کنسول xbox این مقاله توسط وبسایت Cnet نوشته شده و این گزارش از زبان نویسنده و…