رندرهای گوشی Sony Xperia Ace 2 منتشر شد

Sony Xperia Ace 2  این گوشی در ابتدا با نام Sony Xperia Compact شناخته می شد…