بایگانی برچسب ها: اژدهایان

معرفی نژاد اژدهایان سرزمین میانه

معرفی نژاد اژدهایان سرزمین میانه اژدهایان‌ ‌ دسته :نژاد پلید ‌ اژدهایان موجودات خزنده قدرتمندی هستند و اولین موجوداتی بودند که ارباب تاریکی مورگوت آنها را در دوران اول در سرزمین میانه ایجاد کرد. آنها فناناپذیر، قدرتمند، مکار و حیله گر و به احتمال خیلی زیاد مایار بودند. سرزمین‌های لم یزرع مکان پرورش آنها بود. […]
lightbox