معرفی نژاد ORC ( اورک ها ) در دنیای وارکرفت

اورک‌ها ( ORC ) موجودات قوی هیکل انسان مانند و معمولا دارای پوست سبز، آجری و…