عکس های جدید انیمیشن Resident Evil: Infinite Darkness منتشر شد

Netflix آرت های جدیدی را برای انیمیشن Resident Evil: Infinite Darkness CG منتشر و جزئیات بیشتری…