سودآورترین سال نینتندو سوییچ به لطف انیمال کراسینگ

انیمال کراسینگ نینتندو آمار و ارقام عملکرد خود در فصل گذشته و در طول سال مالی…