اسکین جدید Catwoman به بازی فورتنایت اضافه شد

اسکین Catwoman Catwoman دوباره به فروشگاه آیتم Fortnite بازگشته است ، اما این بار با یک…