فورتنایت اسکین کاراکتر Aloy در بازیHorizon Zero Dawn را هفته دیگر به بازی اضافه می کند

فورتنایت قهرمان بازی Horizon Zero Dawn  به نام Aloy قرار است به زودی ستاره بعدی بازی…