استودیو Quantic Dream از پرونده‌ی حقوقی شکل گرفته علیه خود خلاص شد

استودیو Quantic Dream از پرونده‌ی حقوقی شکل گرفته علیه خود مبرا شد. استودیو Quantic Dream بالأخره…