ویژگی FPS boost برای پنج تا از بازی‌های بتسدا فعال شد

– Dishonored: Definitive Edition بازی های بتسدا – The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition –…