بایگانی برچسب ها: اره بور

زندگینامه حماسی پادشاه زیر کوهستان تورین سپربلوط

تورین سپربلوط تورین دوم در سال 2746 از دوران سوم در اره بور بدنیا آمد، وی پسر تراین دوم، پسر ترور شاه مردم دورین بود. تورین برادری به نام فریرین و خواهری به نام دیس داشت که فیلی و کیلی را زایید. تورین هرگز ازدواج نکرد. او از فاصله ای دور ویرانی اسماگ آن هنگام […]
lightbox