بیلبو بزرگترین دروغگوی ارباب حلقه ها بود

بیلبو بزرگترین دروغگوی ارباب حلقه ها بود ارباب حلقه ها و بقیه داستان های سرزمین میانه…

چه زمانی سارومان در ارباب حلقه ها به یک شرور تبدیل شد؟

چه زمانی سارومان در ارباب حلقه ها به یک شرور تبدیل شد؟ جادوگر شیطان صفت سارومان…

گندالف تنها جادوگری نبود که در ارباب حلقه ها رنگ خود را تغییر داد

گندالف تنها جادوگری نبود که در ارباب حلقه ها رنگ خود را تغییر داد در ارباب…

چرا فرودو پس از ارباب حلقه ها، سرزمین میانه را ترک کرد؟

چرا فرودو پس از ارباب حلقه ها، سرزمین میانه را ترک کرد؟ در حالی که پایان…

بعد از ارباب حلقه ها چه اتفاقی برای سم وایز گمجی افتاد؟

بعد از ارباب حلقه ها چه اتفاقی برای سم وایز گمجی افتاد؟ در حالی که فرودو…

چرا فرودو در ارباب حلقه‌ها رویایی از سائورون را در آمون هن دید؟

چرا فرودو در ارباب حلقه‌ها رویایی از سائورون را در آمون هن دید؟ فرودو پس از…

تمام نشانه های گندالف در سریال ارباب حلقه ها: حلقه های قدرت

در فصل اول سریال «ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت» از آمازون پرایم ویدیو، شخصیت‌های زیادی حضور داشتند.…

چه اتفاقی در سرزمین میانه بین هابیت و ارباب حلقه ها افتاد؟

چه اتفاقی در سرزمین میانه بین هابیت و ارباب حلقه ها افتاد؟ سری ارباب حلقه ها…

شمشیر آراگورن در اصل توسط الف ها ساخته نشده بود

شمشیر آراگورن در اصل توسط الف ها ساخته نشده بود آندوریل، شعله غرب، یکی از مشهورترین…

ارباب حلقه ها : قدرتمند ترین صاحبان ۹ حلقه چه کسانی بودند؟

ارباب حلقه ها : قدرتمند ترین صاحبان ۹ حلقه ها چه کسانی بودند؟ وقتی صحبت از…