آنتونی هاپکینز بازیگر نقش فروید شد

آنتونی هاپکینز» بازیگر نقش «فروید» شد. «آنتونی هاپکینز » بازیگر کهنه کار و برنده دو جایزه…