درخواست وزارت بهداشت برای تعطیلی زودتر ادارات تهران طی امروز

تعطیلی زودتر ادارات تهران رئیس گروه سلامت و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره به احتمال…

تغییر ساعت اجرای طرح ترافیک تهران

ساعت اجرای طرح ترافیک تهران رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ معتقد است که در…