شکستن رکورد جهان توسط ابرکامپیوتر Cloud Brain II ، محصول مشترک هواوی و Peng Cheng

ابرکامپیوتر Cloud Brain II ، محصول مشترک هواوی و Peng Cheng کنفرانس بین‌المللی ابررایانش (ISC21) اخیرا…