بایگانی برچسب ها: آنگباند

آنگباند (جهنم آهن) ملکور سرزمین میانه

آنگباند (جهنم آهن) ملکور سرزمین میانه آنگباند (جهنم آهن) ملکور سرزمین میانه آنگباند یک دژ بزرگ و مستحکم بود که در اصل توسط ملکور در آغاز روزهای دنیا بعنوان یک دژ جانبی و دور از قلعه شمالی اوتومنو ساخته شد. اوتومنو توسط والار خراب شد و ملکور به مدت سه عصر در والینور زندانی شد […]
lightbox