مهندسان رباتیک چه می کنند؟

رشته مهندسی رباتیک در دسته های مهندسی برق، مکانیک و کامپیوتر قرار می گیرد. این شامل طراحی،…