بازار فارکس یا ارز دیجیتال، کدام یک بهتر است؟

بازار فارکس یا ارز دیجیتال، کدام یک بهتر است؟ فارکس چیست؟ بازار فارکس به بازار تبادل…