معرفی زبان‌های سرزمین میانه :زبان اِنتی

معرفی زبان‌های سرزمین میانه :زبان اِنتی معرفی زبان‌های سرزمین میانه :زبان اِنتی انتی زبانی باستانی،پر سر…

معرفی گابلین های سرزمین میانه

گابلین های سرزمین میانه گابلین های سرزمین میانه گابلین ها ( Goblins ) موجوداتی بودند که…

معرفی نژاد خون آشام ها در سرزمین میانه

معرفی نژاد خون آشام ها در سرزمین میانه خون آشام ها از گونه مایار بودند؛ خفاش…

معرفی برخی از نژادهای سرزمین میانه

معرفی برخی از نژادهای سرزمین میانه الف‌ها (Elves): الف‌ها موجوداتی هستند در قالب، همانند انسان، اما…

معرفی نژاد دگرگون نماها (بئورنیگ ها Beornigs) در سرزمین میانه

معرفی نژاد دگرگون نماها معرفی نژاد دگرگون نماها (بئورنیگ ها Beornigs) در سرزمین میانه بئورنیگ ها…

معرفی اقوام انسان های سرزمین میانه

معرفی اقوام انسان های سرزمین میانه اسامی و القاب: آتانی (به معنی مردمان ثانی در زبان…

معرفی نژاد هابیت‌های هارفوت سرزمین میانه

معرفی نژاد هابیت‌های هارفوت سرزمین میانه هابیت‌های هارفوت (Harfoots: پا پشمالوها) از رایج‌ترین و معمول‌ترین سه…

سرگذشت مردم دورین در دوران سوم سرزمین میانه

سرگذشت مردم دورین در دوران سوم سرزمین میانه سرگذشت مردم دورین در دوران سوم سرزمین میانه…

معرفی نژاد ترول ها (Troll) در سرزمین میانه

معرفی نژاد ترول ها (Troll) در سرزمین میانه معرفی نژاد ترول ها (Troll) در سرزمین میانه…

نژاد اژدهایان سرد در سرزمین میانه

نژاد اژدهایان سرد در سرزمین میانه اژدهایان سرد گونه‌ای از اژدهایان بودند که نفس آتشین نداشتند.…