۰

کارخاروت برزگترین گرگ تاریخ سرزمین میانه

کارواخات

کارخاروت در زبان سیندار به معنی شکم قرمز،بزرگ ترین گرگ دوران ها.
او همچنین آنفاوگلیر نیز نامیده میشد.
کارخاروت پرورانده شده بود مخصوص برای کشتن هوآن، سگ شکاری از والینور، و موفق انجام این کار هم شد(همانطور که قدرتمند ترین خادم مورگوت، سائرون مرگ هوآن را توسط کارخاروت پیشگویی کرده بود پیشگویی هایش سرانجام به واقعیت تبدیل شدند).

در بین گرگ های آنگباند پرورانده شده بود و مورگوت با دست خودش او را تغذیه میکرد با گوشت الف ها و انسان ها، مورگوت عمدا قدرت خود را به او القا میکرد، کارخاروت بدون خستگی از تاج و تخت تاریک مورگوت در آنگاباند محافظت میکرد.

او درگیر ماموریت سیلماریل شد وقتی برن و لوتین مجبور به عبور کردن از او برای رسیدن به آنگاباند بودند. لوتین اورا با جادوی خودش خواباند ،اما در راه خروج قبل از اینکه لوتین دوباره از جادویش استفاده کند کارخاروت به آنها حمله کرد. برن سیلماریل گرفته شده را در دست خود نگهداشت و به جنگ جانور رفت و کارخاروت دست برن را بلعید و سیلماریل را به همراه دست قورت داد.

سیلماریل درون کارخاروت را سوزاند، و جانور دچار دیوانگی ای از درد شده بود. وحشتی بر الف ها و انسان ها و اورک انداخته بود،راه خود را به سمت جنوب بلریاند کشید،تا زمانی که به دوریات رسید. در آنجا برن ارخامیون و الو تینگول، بلگ کتالیون و مابلونگ به هوآن ملحق شدند تا گرگ را شکار کنند.

کارخاروت توسط هوآن کشته شد،اما هوآن خیلی زود بعد از التیام پیدا کردن زخم هایش مرد. وقتی مابلونگ شکم کارخاروت را شکافت سیلماریل را به همراه دست برن پیدا کرد، اما وقتی به گوشت دست زد گوشت له شده بود .برن بخاطر زخم هایی که برداشته بود مرد،اما بعد از خواهش های لوتین او به زندگی بازگشت.

اشتراک گذاری

دنبال کنید نوشته شده توسط:

عرفان سعید زنوزی

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *