۰

سیستم مورد نیاز بازی Forza Horizon 4

Forza Horizon 4

Forza Horizon 4

Forza Horizon 4

سیستم مورد نیاز

 CPU (سی پی یو ) :
Intel i3-4170 @ 3.7Ghz یا Intel i5 750 @ 2.67Ghz
RAM  (رم ) :
۴ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
۲ GB, NVidia 650TI یا  NVidia GT 740 یا AMD R7 250x
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
نسخه ۱۲
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۱۰ – ۶۴ بیت ( ورژن ۱۵۰۶۳.۰ یا بالاتر )
Storage ( حافظه ) :
۸۰ گیگابایت ( SSD پیشنهاد می شود )
 
Forza Horizon 4

سیستم پیشنهادی

 CPU (سی پی یو ) :
Intel i7-3820 @ 3.6Ghz
RAM  (رم ) :
۸ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
NVIDIA® GeForce® GTX 970 / NVIDIA® GeForce® GTX 1660 یا AMD Radeon™ R9 390 / AMD Radeon™ RX 580
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
نسخه ۱۲
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۱۰ – ۶۴ بیت ( ورژن ۱۵۰۶۳.۰ یا بالاتر )
Storage ( حافظه ) :
۸۰ گیگابایت ( SSD )
 

Call of Duty: Warzone

بازی

 CPU (سی پی ی

 CPU (سی پی یو ) :
Intel i3-4170
 CPU (سی پی یو ) :
Intel i3-4170 @ 3.7Ghz یا Intel i5 750 @ 2.67Ghz
RAM  (رم ) :
۴ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
۲ GB, NVidia 650TI یا  NVidia GT 740 یا AMD R7 250x
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
نسخه ۱۲
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۱۰ – ۶۴ بیت ( ورژن ۱۵۰۶۳.۰ یا بالاتر )
Storage ( حافظه ) :
۸۰ گیگابایت ( SSD پیشنهاد می شود )
 CPU (سی پی یو ) :
Intel i3-4170 @ 3.7Ghz یا Intel i5 750 @ 2.67Ghz
RAM  (رم ) :
۴ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
۲ GB, NVidia 650TI یا  NVidia GT 740 یا AMD R7 250x
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
نسخه ۱۲
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۱۰ – ۶۴ بیت ( ورژن ۱۵۰۶۳.۰ یا بالاتر )
Storage ( حافظه ) :
۸۰ گیگابایت ( SSD پیشنهاد می شود )
 CPU (سی پی یو ) :
Intel i3-4170 @ 3.7Ghz یا Intel i5 750 @ 2.67Ghz
RAM  (رم ) :
۴ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
۲ GB, NVidia 650TI یا  NVidia GT 740 یا AMD R7 250x
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
نسخه ۱۲
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۱۰ – ۶۴ بیت ( ورژن ۱۵۰۶۳.۰ یا بالاتر )
Storage ( حافظه ) :
۸۰ گیگابایت ( SSD پیشنهاد می شود )
 CPU (سی پی یو ) :
Intel i3-4170 @ 3.7Ghz یا Intel i5 750 @ 2.67Ghz
RAM  (رم ) :
۴ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
۲ GB, NVidia 650TI یا  NVidia GT 740 یا AMD R7 250x
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
نسخه ۱۲
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۱۰ – ۶۴ بیت ( ورژن ۱۵۰۶۳.۰ یا بالاتر )
Storage ( حافظه ) :
۸۰ گیگابایت ( SSD پیشنهاد می شود )
 
@ ۳.۷Ghz یا Intel i5 750 @ 2.67Ghz
RAM  (رم ) :
۴ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
۲ GB, NVidia 650TI یا  NVidia GT 740 یا AMD R7 250x
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
نسخه ۱۲
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۱۰ – ۶۴ بیت ( ورژن ۱۵۰۶۳.۰ یا بالاتر )
Storage ( حافظه ) :
۸۰ گیگابایت ( SSD پیشنهاد می شود )
 CPU (سی پی یو ) :
Intel i3-4170 @ 3.7Ghz یا Intel i5 750 @ 2.67Ghz
RAM  (رم ) :
۴ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
۲ GB, NVidia 650TI یا  NVidia GT 740 یا AMD R7 250x
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
نسخه ۱۲
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۱۰ – ۶۴ بیت ( ورژن ۱۵۰۶۳.۰ یا بالاتر )
Storage ( حافظه ) :
۸۰ گیگابایت ( SSD پیشنهاد می شود )
 CPU (سی پی یو ) :
Intel i3-4170 @ 3.7Ghz یا Intel i5 750 @ 2.67Ghz
RAM  (رم ) :
۴ گیگابایت رم
GPU ( کارت گرافیک ) :
۲ GB, NVidia 650TI یا  NVidia GT 740 یا AMD R7 250x
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
نسخه ۱۲
OS ( سیستم عامل ) :
ویندوز ۱۰ – ۶۴ بیت ( ورژن ۱۵۰۶۳.۰ یا بالاتر )
Storage ( حافظه ) :
۸۰ گیگابایت ( SSD پیشنهاد می شود )
 

و ) :

Intel® Core™ i5-2500K or AMD Ryzen™ ۵ ۱۶۰۰X Processor
RAM  (رم ) :
۱۲ GB RAM
GPU ( کارت گرافیک ) :
NVIDIA® GeForce® GTX 970 / NVIDIA® GeForce® GTX 1660 or AMD Radeon™ R9 390 / AMD Radeon™ RX 580
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
DirectX 12
OS ( سیستم عامل ) :
Windows® ۱۰ ۶۴-bit
Storage ( حافظه ) :
 
 CPU (سی پی یو ) :
Intel® Core™ i5-2500K or AMD Ryzen™ ۵ ۱۶۰۰X Processor
RAM  (رم ) :
۱۲ GB RAM
GPU ( کارت گرافیک ) :
NVIDIA® GeForce® GTX 970 / NVIDIA® GeForce® GTX 1660 or AMD Radeon™ R9 390 / AMD Radeon™ RX 580
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
DirectX 12
OS ( سیستم عامل ) :
Windows® ۱۰ ۶۴-bit
Storage ( حافظه ) :
۱۷۵GB SSD
 CPU (سی پی یو ) :
Intel® Core™ i5-2500K or AMD Ryzen™ ۵ ۱۶۰۰X Processor
RAM  (رم ) :
۱۲ GB RAM
GPU ( کارت گرافیک ) :
NVIDIA® GeForce® GTX 970 / NVIDIA® GeForce® GTX 1660 or AMD Radeon™ R9 390 / AMD Radeon™ RX 580
DX ( نسخه دایرکت ایکس ) :
DirectX 12
OS ( سیستم عامل ) :
Windows® ۱۰ ۶۴-bit
Storage ( حافظه ) :
 
Forza Horizon 4 Forza Horizon 4 Forza Horizon 4 Forza Horizon 4 ۱۷۵GB SSD
 

۱۷۵GB SSD

 

Call of Duty: Warzone

اشتراک گذاری

دنبال کنید نوشته شده توسط:

بامداد نوروزیان

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *