۰

تریلر فیلم Wrath of Man با بازی جیسون استاتهام منتشر شد

تریلر Wrath of Man

تریلر Wrath of Man با بازی جیسون استاتهام منتشر شد و در ادامه می توانید آن را مشاهده کنید:

جیسون استاتهام در این نقش یک پادیگارد و محافظ یک کامیون بزرگ است که هر هفته میلیون ها دلار را در سطح کشور و شهر جابجا می کند.

او در یکی از ماموریت هایش که به آنها دست برد زده می شود ، تمام مهارت های خود را رو می کند و باعث شگقت زده شدن همکاران و دوستانش می شود.

این فیلم در تاریخ ۷ می ( ۱۷ اردیبهشت ) اکران جهانی خواهد شد.

تریلر Wrath of Man تریلر Wrath of Man تریلر Wrath of Man

جیسون استاتهام در این نقش یک پادیگارد و محافظ یک کامیون بزرگ است که هر هفته میلیون ها دلار را در سطح کشور و شهر جابجا می کند.تریلر Wrath تریلر Wrath of Man of Man

او در یکی از ماموریت هایش که به آنها دست برد زده می شود ، تمام مهارت های خود را رو می کند و باعث شگقت زده شدن همکاران و دوستانش می شود.

جیسون استاتهام در این نقش یک پادیگارد و محافظ یک کامیون بزرگ است که هر هفته میلیون ها دلار را در سطح کشور و شهر جابجا می کند.

او در یکی از ماموریت هایش که به آنها دست برد زده می شود ، تمام مهارت های خود را رو می کند و باعث شگقت زده شدن همکاران و دوستانش می شود.

جیسون استاتهام در این نقش یک پادیگارد و محافظ یک کامیون بزرگ است که هر هفته میلیون ها دلار را در سطح کشور و شهر جابجا می کند.

او در یکی از ماموریت هایش که به آنها دست برد زده می شود ، تمام مهارت های خود را رو می کند و باعث شگقت زده شدن همکاران و دوستانش می شود.

جیسون استاتهام در این نقش یک پادیگارد و محافظ یک کامیون بزرگ است که هر هفته میلیون ها دلار را در سطح کشور و شهر جابجا می کند.

او در یکی از ماموریت هایش که به آنها دست برد زده می شود ، تمام مهارت های خود را رو می کند و باعث شگقت زده شدن همکاران و دوستانش می شود.

جیسون استاتهام در این نقش یک پادیگارد و محافظ یک کامیون بزرگ است که هر هفته میلیون ها دلار را در سطح کشور و شهر جابجا می کند.

او در یکی از ماموریت هایش که به آنها دست برد زده می شود ، تمام مهارت های خود را رو می کند و باعث شگقت زده شدن همکاران و دوستانش می شود.

جیسون استاتهام در این نقش یک پادیگارد و محافظ یک کامیون بزرگ است که هر هفته میلیون ها دلار را در سطح کشور و شهر جابجا می کند.

او در یکی از ماموریت هایش که به آنها دست برد زده می شود ، تمام مهارت های خود را رو می کند و باعث شگقت زده شدن همکاران و دوستانش می شود.

جیسون استاتهام در این نقش یک پادیگارد و محافظ یک کامیون بزرگ است که هر هفته میلیون ها دلار را در سطح کشور و شهر جابجا می کند.

او در یکی از ماموریت هایش که به آنها دست برد زده می شود ، تمام مهارت های خود را رو می کند و باعث شگقت زده شدن همکاران و دوستانش می شود.

جیسون استاتهام در این نقش یک پادیگارد و محافظ یک کامیون بزرگ است که هر هفته میلیون ها دلار را در سطح کشور و شهر جابجا می کند.

او در یکی از ماموریت هایش که به آنها دست برد زده می شود ، تمام مهارت های خود را رو می کند و باعث شگقت زده شدن همکاران و دوستانش می شود.

جیسون استاتهام در این نقش یک پادیگارد و محافظ یک کامیون بزرگ است که هر هفته میلیون ها دلار را در سطح کشور و شهر جابجا می کند.

او در یکی از ماموریت هایش که به آنها دست برد زده می شود ، تمام مهارت های خود را رو می کند و باعث شگقت زده شدن همکاران و دوستانش می شود.

جیسون استاتهام در این نقش یک پادیگارد و محافظ یک کامیون بزرگ است که هر هفته میلیون ها دلار را در سطح کشور و شهر جابجا می کند.

او در یکی از ماموریت هایش که به آنها دست برد زده می شود ، تمام مهارت های خود را رو می کند و باعث شگقت زده شدن همکاران و دوستانش می شود.

جیسون استاتهام در این نقش یک پادیگارد و محافظ یک کامیون بزرگ است که هر هفته میلیون ها دلار را در سطح کشور و شهر جابجا می کند.

او در یکی از ماموریت هایش که به آنها دست برد زده می شود ، تمام مهارت های خود را رو می کند و باعث شگقت زده شدن همکاران و دوستانش می شود.

اشتراک گذاری

دنبال کنید نوشته شده توسط:

بامداد نوروزیان

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *