مایکروسافت در حال ساخت یک بازی نقش آفرینی بسیار بزرگ است

lightbox