براساس گزارشات نسخه جدید Silent Hill هم اکنون در دست ساخت است

lightbox