۰

تریلر جدید فیلم Zack Snyder’s Justice League منتشر شد

تریلر فیلم Zack Snyder's Justice League

بالاخره بعد از ماه ها انتظار و تاخیر به دلیل مشکلتان ناشی از ویروس کرونا ، تریلر فیلم Zack Snyder’s Justice League منتشر شد و در ادامه می توانید آن را مشاهده کنید :

بتمن (افلک) ، واندر وومن (گادوت) ، آکوامن (جیسون موموآ) ، سایبورگ (ری فیشر) و فلش (عزرا میلر)  برای نجات سیاره از دستان Steppenwolf، DeSaad و Darkseid با یکدیگر متحد شده اند تا زمین را از چنگال آنها بیرون بکشند.

بتمن (افلک) ، واندر وومن (گادوت) ، آکوامن (جیسون موموآ) ، سایبورگ (ری فیشر) و فلش (عزرا میلر)

بتمن (افلک) ، واندر وومن (گادوت) ، آکوامن (جیسون موموآ) ، سایبورگ (ری فیشر) و فلش (عزرا میلر)  برای نجات سیاره از دستان Steppenw

بتمن (افلک) ، واندر وومن (گادوت) ، آکوامن (جیسون موموآ) ، سایبورگ (ری فیشر) و فلش (عزرا میلر)  برای نجات سیاره از دستان Steppenwolf، DeSaad و Darkseid با یکدیگر متحد شده اند تا زمین را از چنگال آنها بیرون بکشند.

بتمن (افلک) ، واندر وومن (گادوت) ، آکوامن (جیسون موموآ) ، سایبورگ (ری فیشر) و فلش (عزرا میلر)  برای نجات سیاره از دستان Steppenwolf، DeSaad و Darkseid با یکدیگر متحد شده اند تا زمین را از چنگال آنها بیرون بکشند.

olf، DeSaad و Darkseid با یکدیگر متحد شده اند تا زمین را از چنگال آنها بیرون بکشند.

بتمن (افلک) ، واندر وومن (گادوت) ، آکوامن (جیسون موموآ) ، سایبورگ (ری فیشر) و فلش (عزرا میلر)  برای نجات سیاره از دستان Steppenwolf، DeSaad و Darkseid با یکدیگر متحد شده اند تا زمین را از چنگال آنها بیرون بکشند.

  برای نجات سیاره از دستان Steppenwolf، DeSaad و Darkseid با یکدیگر متحد شده اند تا زمین را از چنگال آنها بیرون بکشند.

بتمن (افلک) ، واندر وومن (گادوت) ، آکوامن (جیسون موموآ) ، سایبورگ (ری فیشر) و فلش (عزرا میلر)  برای نجات سیاره از دستان Steppenwolf، DeSaad و Darkseid با یکدیگر متحد شده اند تا زمین را از چنگال آنها بیرون بکشند.

اشتراک گذاری

دنبال کنید نوشته شده توسط:

بامداد نوروزیان

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *