بزرگترین کنسول PS5 جهان توسط یک یوتیوبر به قیمت هفتاد هزار دلار خریداری شد

lightbox