دو کاراکتر Kimberly و Juri برای بازی Street Fighter 6 معرفی شدند

lightbox