تهیه کننده Resident Evil Village این بازی را بهترین اثر در سبک وحشت بقا می‌داند

lightbox