فایل های دزدیده شده هکر ها از سی دی پراجکت سریع ، به فروش رفتند

lightbox