ال جی از تلویزیون جدید خود با فناوری MiniLED رونمایی کرد.

lightbox