اطلاعات جدیدی از فیلم Barbie با بازی مارگو رابی منتشر شد.

lightbox