استودیو WB Games Montreal سازنده بازی Gotham Knights ، درحال کار بر روی یک بازی AAA است

lightbox