شرکت ایتالیایی Automobili Estrema از یک ابرخودروی برقی به نام Fulminea رونمایی کرد.

lightbox