کارگردان The Witcher 3 از سی دی پراجکت رد جدا شد.

lightbox