اطلاعاتی از نسخه بعدی Assassin’s Creed توسط منبع داخلی یوبی‌سافت فاش شد.

lightbox