ویلیا (vilya) یکی از حلقه های قدرت الف ها سرزمین میانه

ویلیا (vilya) یکی از حلقه های قدرت

حلقه های قدرت

ویلیا یکی از حلقه های قدرت بود که به دستان اِلْف‌های اره‌گیون ساخته شد. ویلیا، ننیا و ناریا که سه حلقه‌ی قدرت الف‌ها بودند، قدرتمندتر از حلقه‌هایی بودند که به دورف‌ها و انسان‌ها داده شده بود. همچون دیگر حلقه‌های الف‌ها، ویلیا دارای نگین بود: یک سنگ آبی با نواره‌ای طلایی. «حلقه‌ی یاقوت کبود» و «حلقه آبی» از عناوین مشهور ویلیا هستند. یک عنوان و نام کمتر استفاده شده برای آن، «حلقه‌ی هوا» بود، که نشان‌دهنده‌ی فضیلتی حتی بیشتر از سایر حلقه‌های الفی‌ است؛ به طور کلی اینطور قلمداد شده که ویلیا قدرتمندترین حلقه در میان سه حلقه‌ی الف‌ها است.

در سال ۱۵۹۰ دوران دوم، کله‌بریمبور، نوه‌ی فئانور و ارباب اره‌گیون هر سه حلقه‌ی الفی را مستقل از سائورون ساخت. در نتیجه، هیچ یک از این سه حلقه آزاد و سوا از پلیدی او بودند. اگرچه، مانند دیگر حلقه‌های الف‌ها، قدرت ویلیا نیز وابسته به وجود حلقه‌ی یگانه بود. هنگامی که سائورون حلقه‌ی یگانه را در سال ۱۶۰۰ دوران دوم ساخت، کِلِه‌بْریمبور از طرح‌ها و نقشه‌های او نگران شد و در سال ۱۶۰۳ دوران دوم، سه حلقه را به نگهبانان الف داد که ویلیا نزد گیل‌گالاد در لیندون فرستاده شد.

سائورون جنگ علیه الف‌ها در اریادور را آغاز کرد و در نهایت با شکست مواجه شد. پس از آن، گیل‌گالاد ویلیا را به الروند داد، که در سال های واپسین دوران دوم و تمام دوران سوم آن را حمل کرد.

پس از شکست سائورون و نابودی حلقه‌ی یگانه در سال ۳۰۱۹ دوران سوم، قدرت ویلیا نیز محو شد و همراه با الروند به آن سوی دریا به والینور برده شد.

نام ویلیا در زبان کوئنیا به معنی هوا یا آسمان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *