فریم ریت پایدارتر نسخه‌ی Xbox Series X بازی Resident Evil Village،نسبت به نسخه‌ی PS5

lightbox