احتمال ساخت ریمیک بازی Metal Gear Solid بسیار بالا است.

lightbox